Inwoners

Nieuws

(Accordion ingeklapt)

Uniek Sporten en de gemeenten in de regio Noord Veluwe hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten zetten zich in om sport voor iedereen mogelijk te maken. cowhearted

(Accordion ingeklapt)

Met elkaar werken aan een duurzaam Hattem, dat is waar het Hattemse college van B&W voor staat! Dat betekent dat er flink geïnvesteerd wordt de komende jaren. De gemeente investeert in onder andere onderwijs, wonen, de openbare ruimte, duurz... Lees meer

(Accordion ingeklapt)

Op het terrein van het Hattemer plandeel van het Bedrijventerrein H2O vindt vanaf komende maandag 5 november archeologisch onderzoek plaats. Vooruitlopend op het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan voor dit deel van het bedrijventerrein wor... Lees meer

(Accordion ingeklapt)

Het college stelt de gemeenteraad voor om inwoners van Hattem compensatie te bieden voor de precariobelasting die Vitens aan hen doorbelast. Dat heeft het college van B&W besloten. Bewoners van alle adressen die aangesloten zijn bij Vitens ontvan... 9256673837

Meer nieuws